نیروی کاری ماهر
 
شما با دریافت ویزا از طریق یکی از برنامه های متنوع نیروی کار ماهر فدرال و کبک و اخذ کارت اقامت دائم در سراسر کانادا حق زندگی و کار خواهید داشت .
شما می توانید با مشاوره با یکی از متخصصان رسمی شرکت ما در دفتر مونترال و یا دیگر شعب ما در سراسر جهان،برمبنای اهداف،علایق و سوابق کاری تان،یکی از این برنامه ها ی متنوع را برای مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا انتخاب نمایید.
منتظر تماس شما هستیم !