مهاجرت از طریق برنامه های سرمایه گذاری
 
مطمئناً در گذشته ی کاری تان بارها با یک حسابدار یا متخصص مالی در زمینه ی سرمایه ی  مالی تان مشورت کرده اید . شرکت ما نیز با بهره گیری از متخصصان و سر دفترداران مجرب در زمینه ی مالی آماده ی اخذ اقامت دائم کانادا برای شما از طریق یکی از برنامه های متنوع سرمایه گذاری است.
شما می توانید از طریق تلفن و یا ویدئو کنفرانس با یکی از متخصصان شرکت ما،در خصوص امکان بازگشایی پرونده ی مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های سرمایه گذاری فدرال یا دیگر استان های کانادا گفتگو و مشورت نمایید.