اعتبار شرکت ما در امر مهاجرت ضامن موفقیت شماست
 
بر اساس قوانین مندرج در سایت شهروندی و مهاجرت کانادا تنها اشخاصی که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت ،اجازه دریافت وجه برای نمایندگی شما نزد دولت کانادا و ارائه ی مشاوره درباره مهاجرت و یا ارسال مدارک مهاجرت شما به دفاتر مهاجرتی کانادا را دارند . این اشخصاص عبارت اند از
- وکلا و دستیار وکلا که عضو رسمی صنف حقوق دانان یکی از استان ها یا ایالت های کانادا هستند.
-سر محضر دار و سر دفتر دارانی که عضو رسمی و ثبت شده ی صنف سر دفتر داران استان کبک هستند.
-مشاوران رسمی مهاجرت که عضو ثبت شده ی سازمان مشاوران رسمی مهاجرت کانادا هستند.
شرکت  EXPERTIMMIGRATION.CAبخش تخصصی امور مهاجرت شرکت کانادایی  Pride Canada Holding Incاست که مدیریت آن برعهده ی آقای کنستانت سوسولو (Constant C. Sossoulo) است. آقای سوسولو مشاور رسمی مهاجرت و عضو سازمان مشاوران مهاجرت کانادا به  شماره ی ثبتی (R507499) و عضو سازمان مشاوران مهاجرت استان کبک به شماره ثبتی 11495 هستند.برای اطلاع از صحت این اطلاعات تنها کافی است به سایت های   Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada و   www.iccrc-crcic.ca مراجعه کرده و یا با ایمیل info@iccrc-crcic.ca و شماره ی تلفن 7543-836-877-1 تماس حاصل فرمایید .آقای سوسولو با بیش از 13 سال تجربه ی کاری در کشورهای مختلف و سوابق مدیریتی در بزرگترین شرکت های کانادایی مانند بانک لورانتین کانادا ،بانک RBC و سان لایف کانادا ،اقدام به تأسیس شرکت  Pride Canada Holding Incنموده است.
شرکت  EXPERTIMMIGRATION.CAاز تجربیات ارزشمند کارمندان ارشد و قدیمی وزارت مهاجرت کبک برای پیشبرد پرونده های پیچیده و اخذ بهترین نتیجه استفاده می کند . این بخش از نیروی انسانی شرکت ، به عنوان مشاور در کنار ما به موفقیت پرونده های شما کمک شایان ذکری می کنند اما به عنوان وکیل شما نزد مقامات رسمی مهاجرت کانادا معرفی نخواهند شد .
در این بخش به معرفی تیم مشاوران و همکاران شرکت که نمایندگی شما را در امر مهاجرت برعهده دارند،خواهیم پرداخت :
آقای دان درهی (Me Dan Derhy ) سر دفتر دار ، مشاور حقوقی و عضو رسمی صنف سر دفتر داران استان کبک هستند.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ایشان و صحت اطلاعات می توانید به سایت های زیر مراجعه فرمایید :
 Chambre des notaires du Québec – Service de validation de l’adhésion
www.cdnq.org
Email: admin@cdnq.org
خانم استفانی ریچیو (Me Stéphanie Riccio) ،وکیل و عضو رسمی کانون وکلای کبک هستند.برای اطلاعات بیشتر در خصوص عضویت ایشان در کانون وکلا می توانید به سایت های زیر مراجعه فرمایید :
Barreau du Québec
 www.barreau.qc.ca/repertoire
Email: infos@barreau.qc.ca
آقای دکتر بن موسی بن شیلا (Benmoussa Benshila )مشاور رسمی مهاجرت ،عضو سازمان رسمی مشاوران مهاجرت کانادا به شماره ی ثبتی (R507514 ) و مشاوران مهاجرت استان کبک به شماره ی ثبتی 11511 هستند.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه فرمایید :
Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada
www.iccrc-crcic.ca
Email :info@iccrc-crcic.ca
Téléphone : 1-877-836-7543
خانم ژولی-آن درولت (Julie-Anne Drolet) مشاور رسمی مهاجرت ، عضو سازمان رسمی مشاوران مهاجرت کانادا به شماره ی ثبتی (R509531 ) هستند.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه فرمایید :
Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada
www.iccrc-crcic.ca
Email :info@iccrc-crcic.ca
Téléphone : 1-877-836-7543
خانم کارولین دوفور(Me Caroline Dufour )، وکیل و عضو رسمی کانون وکلای کبک هستند.برای اطلاعات بیشتر در خصوص عضویت ایشان در کانون وکلا می توانید به سایت های زیر مراجعه فرمایید :
Barreau du Québec
 www.barreau.qc.ca/repertoire
Email: infos@barreau.qc.ca
تیم متخصصین ما در چندین مرحله پرونده های شما را پیش از ارسال به وزارت مهاجرت کانادا، کبک و یا دادگاه های مهاجرت،مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار می دهند .